Polityka prywatności

Prywatność

 

Ochrona danych

 Wszyscy użytkownicy serwisu słoneczne-podróże.pl pozostają anonimowi i tylko od ich decyzji będzie zależało kiedy dokonają rejestracji, lub logowania się w serwisie. Słoneczne-podróże.pl gwarantuje wszystkim osobą logującym się i rejestrującym w serwisie, że dane będą właściwie przechowywane i chronione zgodnie z przepisami polskiego prawa.

 

Przekazywanie danych

 Użytkownicy, którzy zechcą zautoryzować swoją aktywność w serwisie słoneczne-podróże.pl zostaną poproszeni o wypełnienie formularza i podanie informacji umożliwiających kontakt, oraz imienia i nazwiska.Dane te są wykorzystywane przez słoneczne-podróże.pl wyłącznie do niezbędnego kontaktu z użytkownikiem.

 

Natomiast podczas dokonywania rezerwacji, system poprosi Państwa o podanie : imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu wraz z kodem pocztowym, numeru telefonu, oraz adresu poczty elektronicznej.Wypełnienie i wysłanie formularza oznaczać będzie zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Cookies

 Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie, może przechowywać na dysku komputera pliki tekstowe, tak zwane „cookies”. „Cookies” jest informacją zapisywaną przez serwer na komputerze w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.

 

Zmiana danych

 Każdy z użytkowników ma prawo do zmiany swoich danych.Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych wszyscy użytkownicy, którzy zarejestrowali się, lub zalogowlai w serwisie słoneczne-podróże.pl mogą dowolnie usuwać, lub zmieniać swoje dane osobowe. Modyfikacja jak i usunięcie swoich danych osobowych z serwisu słoneczne-podróże.pl odbywa się poprzez wysłanie e-maila : it@sloneczne-podroze.pl

 

Jeśli jednak użytkownik uznał takie rozwiązanie za niesatysfakcjonujące, może zwrócić się na piśmie do:

 

 SŁONECZNE-PODRÓŻE.PL
40-049 KATOWICE
UL.KOŚCIUSZKI 12